Lodowisko Koszalin

LODOWISKO
"Alaska"


Koszalin, ul. Fałata 34
(obok hali Gwardii)


Zobacz jak do nas trafić

Lodowisko w Koszalinie Poniedziałek - Piątek
8:00 - 21:00
Lodowisko w Koszalinie Sobota
10:00 - 21:00
Lodowisko w Koszalinie Niedziela
10:00 - 20:00

Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem
Regulamin

 1. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 2. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
 3. Osoby wykupujące bilet dla opiekuna nie mają prawa do jazdy na łyżwach.
 4. Użytkownicy lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 5. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność.
 6. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i czapce.
 7. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów, porządkowych oraz podawanych przez głośniki.
 8. Za rzeczy pozostawione w szatni, obsługa nie odpowiada.
 9. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, organizator nie odpowiada.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
 12. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 13. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać organizatorom lub kierownikowi obiektu.
 14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg. faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 15. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 16. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas, za co nie ponosi odpowiedzialności właściciel lodowiska.
 17. Dzieci do 7 oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 18. Podczas korzystania z wyporzyczalni należy:
  • - z wyporzyczonym sprzętem obchodzić się delikatnie i używać zgodnie z przeznaczeniem
  • - nie chodzić w łyżwach poza obszarem wyłożonym gumowymi matami
  • - za szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania korzystający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 19. Wstęp na taflę Lodowiska Alaska oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez właścicieli Lodowiska Alaska do celów marketingowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku dla powyższych celów proszone są o zgłoszenie się do Właściela Lodowiska Alaska.
 20. Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:

 1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania.
 2. Jazdy z dziećmi na rękach.
 3. Jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami.
 4. Wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek z napojami.
 5. Rzucania śnieżkami.
 6. Siadania na bandach lodowiska.
 7. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
 8. Palenia tytoniu i picia alkoholu.
 9. Kobiety w ciąży wchodzą na taflę lodowiska na własną odpowiedzialność.
 10. Spożywania alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym
Strony www Koszalin xcolor.pl